Erdélyi Digitális Tudománytár
Utunk, 1946-1989

A romániai magyarság irodalmi, művészeti és kritikai hetilapja. Székhelye Kolozsvár. 1946-tól az 1989-es fordulatig jelent meg. A II. világháború után a Romániai Magyar Írók Szövetsége adta közre, 1949-ben a közreadó szövetség megszűnt, ettől kezdve a Romániai Írók Szövetségének magyar lapjaként jelent meg. A lap első szerkesztője Gaál Gábor, később Sőni Pál és Földes László, 1958-tól Létay Lajos. Marosi Péter vezette a hetilap irodalomkritikai rovatát. Az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején változott a helyzet, Földes László már toleráns szerkesztést valósíthatott meg, az addig kiszorított írók műveit megjelentette, sőt cikksorozatot indítottak a két világháború közti romániai magyar irodalomról. Az 1970-es években a fiatal induló költők, írók kaptak nagyobb teret, a Forrás-nemzedékek írói. Új neoavantgárd stílusban jelentkeztek és próbálták védelmezni a magyar kultúrát a bukaresti diktatúra elnyomó törekvései ellen. Az 1989-es fordulat után az Utunk helyét a Helikon tölti be. A lap történetéről bővebben itt.

Repertórium 1946–1965.

Tartalomjegyzék