Színház és Film, 1928–1930

A kolozsvári, kis kitekintéssel a Nyugat-Romániai színházi élet és filmgyártás helyzetéről híreket hozó hetilap. Saját vállalása szerint: művészeti hetilap. Felelős szerkesztő Walter Gyula. A beköszönő lapszámban így vallanak a szándékról:   

"Önmagunkat kellene bekonferálnunk, lapunkat, céljainkat, terveinket. Vallomást tenni művészeti hitünkről, színház és film iránti olthatatlan rajongásunkról s elgondolásunkról, melyekkel ezt a mélyen gyökerező szeretetet és becsülést hirdetni, propagálni, a legszélesebb körökben elhirelni akarjuk. Fogadalmat tennünk és ígéretekkel bűvölnünk. Dobogóra állnunk és messzi kiáltanunk, hogy miért jöttünk.
És épen ezt nem tesszük. Nem fogadkozunk és nem tervezgetünk. Nem ígérgetünk és nem gyónunk; hanem mindezek helyett dolgozni akarunk és fogunk. Magunkvállalta strázsálással odaállunk a színház és film világának kapuja elé szerény, lelkes, egész szívvel őrködő posztnak. Jelezni, hogy mi történik bent a strázsahely mögött, mi készülődik a rivaldák és stúdiók rejtelmes mélyeiben, mi születik a színpad és mozi szellemi birodalmában. Tolmácsok, híradók, közvetítők leszünk. Néha csak szubjektív tájékoztatásokat hozók, néha tárgyilagos kritikusok, néha derűs tréfálkozók, néha szigorú itéletmondók. Úgy, ahogy a posztunk kívánja és megszabja..."

Külső hivatkozás