Erzsébetváros és vidéke - Erzsébetvárosi hírlap, 1903–1912

Politikai híreket igen, de politikai elemzéseket induláskor és még pár évig nem közlő "társadalmi, közművelődési, közigazgatási és közgazdasági" hetilap, megjelent Erzsébetvárosban 1903 és 1913 között. Az első lapszámban programígéretét is közzétette:

"A városunk társadalmi életében uralkodó békés hangulatot nem megzavarni akarjuk, hanem éppen ápolni és állandóvá tenni, miért is legfőbb törekvésünk lesz oda hatni, hogy mindnyájan állandóan szem előtt tartsuk és soha egy perczre se feledjük e szavakat: „Szeressük és tiszteljük egymást!“ [...] Csak politikával nem foglalkozhatunk; de bármely más ügy, legyen az közigazgatási, közművelődési, közgazdasági vagy társadalmi, egyaránt helyet követelhet s lelkes pártolásra számíthat lapunkban."

Az Erzsébetváros és vidéke általában 4 oldalon jelent meg, de gyakoriak voltak a 6 oldalas lapszámok, és néha, főként ünnepekkor 8 oldalon nyomtatták. 1906 év elején nevet váltott, Erzsébetvárosi hírlapként jelent meg tovább. Szerkesztők: Gillyén Kálmán, Király Géza, Szenkovits Kálmán, Mándi Szabó Miklós, Márkovich János, M. Lengyel József, Ferentheil Henrik.

Tartalomjegyzék