Romániai Magyar Szó - Előre - Új Magyar Szó, 1947-2012

Romániai Magyar Szó

Politikai napilap, 1947. szeptember 1-ji dátummal indult Bukarestben mint "országos demokratikus napilap", majd 1951. febr. 19-től a Magyar Népi Szövetség Központi Bizottságának napilapja 1953. márc. 31-ig, amikor felvette az Előre nevet, és folytatólagos évfolyamjelzéssel mint a Román Népköztársaság néptanácsainak lapja jelent meg. Főszerkesztőnek országos ismertsége miatt Kacsó Sándort nevezték ki, azonban tényleges munkát nem végzett a lapnál, csak jól hangzó nevét használták fel. Robotos Imre látta el a tényleges főszerkesztői feladatokat. A lap történetéről bővebben itt.

Előre

A Romániai Magyar szó utódlapja 1953 áprilisától. A 200-250 főből álló újságíró gárdával rendelkező Román Kommunista Párt központi propaganda lapja, melynek fenntartását is a pártközpont fedezte. Felelős szerkesztője 1956-ig Robotos Imre, 1957-től Szilágyi Dezső. A lap történetéről bővebben itt és itt.

Romániai Magyar Szó

A romániai kommunista diktatúra bukása után, 1989. dec. 23-án belső fordulat ment végbe az Előre bukaresti magyar napilap szerkesztőségében. Szilágyi Dezső főszerkesztő távozott a lap éléről, s a vezetést egy öttagú ügyvezető bizottság vette át: Cseke Gábor, Gyarmath János, Kiss Zsuzsa, Nits Árpád és Székely László. Az 1990. márc. 20.-i lapszámon jelenik meg főszerkesztőként Gyarmath János, főszerkesztőhelyettesként Székely László neve, akit 1994 novemberétől Ferencz Imre vált fel. A lap történetéről bővebben itt.

Új Magyar Szó

Bukarestben megjelenő országos napilap, impresszumában is jelzetten az 1947-ben alapított Romániai Magyar Szó utódlapja. Munkatársainak egy részét a megszűnt lapelődtől vette át, mások azóta csatlakoztak hozzá. Megbízott felelős szerkesztője 2009-ben Salamon Márton László, vezető szerkesztője Cseke Péter Tamás. A lap történetéről bővebben itt

 

Napjainkban az RMSz/Előre/ÚMSz utódlapja internetes hírportálként működik https://www.maszol.ro/

Tartalomjegyzék
szeptember
október
november
december