Erdélyi Hivatalos Értesítő, 1862–1872

Alapította a királyi főkormányszék Kolozsváron 1862-ben. Háromnyelvű: magyar, német, román. Kiadója és szerkesztője Gámán Zsigmond, nyomtatták Gámán Jánosnál. Megjelent heti háromszor vagy négyszer. Megszűnt 1872 janurjában, amikor az egyesülést követően Erdély integrálásának átmeneti időszaka lezárult. Megszűntét a Magyar Polgár ekként véleményezte 1872. február 4-i lapszámában: "Az Erdélyi Hivatalos Értesitö 1801-ik számával megszüntette pályafutását. Úgy látszik, hogy a hasznos válalatok eltörlésével kezdik meg az unió realisalását."

Digitalizált lapszámok: 1–1801.

Külső hivatkozás