Erdélyi Digitális Tudománytár
Nők világa, 1902–1908

A Nők Világa periodika 1902-től jelent meg önálló lapként Kolozsváron, az Unitárius Közlöny melléklapjaként (korábban ezzel együtt jelent meg). Első szerkesztője Boros György, a lap főmunkatársai Fanghné Gyújtó Izabella, Perczelné Kozma Flóra, Raffaj Irma. A lap indulásakor a Fanghné Gyújtó Izabella úgy fogalmazta meg, hogy céljuk a „valláserkölcsi érzelmek ébresztése, valláserkölcsi elvek terjesztése” valamint a „gazdaasszonyság, kertészet és más házidolgok körébe vágó” cikkek közlése „erkölcsös irányú apró elbeszélésekkel, költeményekkel”. A szerkesztők szándéka szerint évi négy lapszám jelenik meg, de az első években sikerült évi hat számot kiadni.

Forrás.

Külső hivatkozás