Történeti Lapok, 1874–1876

“110 év távlatából is nehéz elfogódottság nélkül említeni azt az önfeláldozó vállalkozást, amibe K. Papp Miklós kezdett Kolozsvárott, 1874-ben. A Magyar Polgár című napilap heti mellékleteként történeti irodalmunk, irodalom- és művelődéstörténetünk valóságos kincsesbányáját nyitotta meg. Már az első számban olvasható beköszöntőjében is sokat ígért, amit aztán teljesítményével messze túlszárnyalt. Erdély nemesi családjainak levéltáraiból, magángyűjtőktől és saját gyűjteményéből hétről-hétre közölte történelmi nagyjaink és régmúlt idők krónikásainak okleveleit, levelezését, naplóját és emlékiratait. Az alig 43 évet élt Keresztesi Papp Miklós (1837–1880) csodálatra méltó energiával – szinte morzsánként – gyűjtötte össze, és tette közkinccsé lapjában egyre pusztuló írásos emlékeinket.”

Hernádi László Mihály: A Történeti Lapok repertóriuma 1874–1876.  Bevezetés. Budapest, 1983. Forrás.

Külső hivatkozás