A Biharvármegyei és Nagyváradi Régészeti és Történelmi Egylet Évkönyve, 1875–1909

“Az egylet célja: az egész vármegyében elszórva létező, vagy a vármegyére vonatkozó mindennemű mürégiségeket, történelmi emlékeket, okmányokat, nyomtatványokat stb. felkutatni, azokat adományozás, esetleg vétel útján összegyűjtve az elpusztulástól megóvni; alkalmas helyeken régészeti ásatásokat s történelmi nyomozásokat eszközölni; meg nem szerezhető tárgyakról lehetőleg másolatot venni; s mindezen működés eredményét a Nagyváradon létesitendő állandó megyei régiségtárban öszpontositani s a nagy közönség használatára kiállítani.” (A Biharvármegyei Régészeti és Történelmi Egylet alapszabályai, 1875, 3. o.)

Külső hivatkozás