Gazdák Lapja, 1902–1910

"Köz- és mezőgazdasági hetilap. A Szatmármegyei Gazdasagi Egyesület, a Szatmármegyei Lóverseny-Egylet, a Szatmármegyei Agarászegylet és az Éjszakkeleti Vármegyei Szövetkezetek Szövetségének hivatalos közlönye. Megjelenik minden pénteken. Alapította Poszvék Nándor, kiadótulajdonos és felelős szerkesztő 1901-ben, ki a lapot máig is szerkeszti. Főmunkatársai: Pethő György, a báró Vécsey-család jószágigazgatója, Bartha Kálmán városi gazdasági tanácsos és Soltész Miklós városgazda. Nemes András nyomása."

 

Forrás: Magyarország vármegyéi és városai. Szatmárnémeti. Borovszky Samu (Főszerk.). Budapest, 1908. 

Külső hivatkozás