Erdélyi Digitális Tudománytár
Kalotaszeg, 1912

Kulturális, közéleti lap, létrehozását 1890. július 22-én Bánffyhunyad város tanácsa, Gyarmathy Zsigmond elnöklése mellett határozta el. A folyóirat először 1890. augusztus 10-én látott napvilágot és ebben az évben 21 szám jelent meg, majd a következő évben 34 szám jelent meg. Indulás után egy évre megszűnt.

Az első világháború és az ezt követő békeszerződések előtt, Kós Károly megpróbálta a folytatni Gyarmathyné és Herrmann Antal munkáját. Terve volt újból életet vinni a Kalotaszeg tájaira a Kalotaszeg folyóirat újraindításával. A Sztánán szerkesztett és Bánffyhunyadon a Diamanster nyomdában nyomtatott Kalotaszeg képes hetilap első száma 1912. január 7-én jelent meg. Míg az első kiadások nem foglalkoztak politikai kérdésekkel, Kós Károly Kalotaszegjében nyíltan tárgyalhatóak voltak politikai kérdések. Összesen 12 számot jelentettek meg, az utolsót 1912. március 26-án. A lap történetéről bővebben itt.

 

Külső hivatkozás