Erdélyi Digitális Tudománytár
Őrszem, 1907–1909

"Csíkszeredáról írják, hogy január 1-ével új függetlenségi és 48-as párti lap indul meg Őrszemcimmel. Szerkesztője dr. Ujfalussy Jenő, csíkszeredai polgármester." - hozta a hírt 1904. január 5-én a Pesti Hírlap. Utolsó lapszáma 1909. január 5-én jelent meg - írja Nagy Benedek helytörténész a Van-e a napilapnak hagyománya Csíkban? c. rövid sajtótörténeti levelében. Forrás: Korunk, 1971/30. évf. 7. szám, 1119-1120.

Külső hivatkozás