Testvériség, 1931–1936

„Kézirat a szabadkőművesek számára” alcímmel Kolozsváron jelent meg mint a János-rendi Szövetség lapja, 1931 áprilisától 1936 októberéig (1933. januártól Humanitas címmel). A júl. és aug. kivételével havonta megjelenő lapot „az Unió páholy tagjaiból delegált szerkesztőbizottság” szerkesztette. Felelős szerkesztője Mezei Sándor, halála után, 1933-tól Mezei Gyula (nevük a lapon nem szerepel). 1934 februárjától a fedőlapon a „Cenzurat” jelzés is olvasható.

Tartalmát magyar, román és német nyelven a fedőlapon adja meg, írásai azonban csak magyar nyelvűek (ritkán ugyan, de közöltek kétnyelvű cikket is - szerk. megj.). Ezek szerzői foglalkoznak a szabadkőművesség céljával, történetével, bemutatnak néhány belföldi és külföldi páholyt, rendre beszámolnak a belföldi páholyok munkájáról, leveleket, felhívásokat közölnek a főmestertől, nekrológot az elhunyt tagokról. A lap történetéről bővebben itt

Az első lapszám 7. oldalán Janovics Jenő főmesteri megválasztása alkalmával a lap céljait így foglalta össze: "Az első lépés e kötelességteljesítés útján – hitem szerint – az, hogy megindítsuk azt a szkvesi folyóiratot, amelynek szükségességét olyan sok munkán hangoztattuk. A romániai páholyok izoláltan élnek, alig tudnak egymás munkájáról, célkitűzéseiről. Erőik szerteforgácsolódnak. Szükség van egy olyan folyóiratra, amely egyrészt a különféle keleteken dolgozó testvéreket tájékoztassa arról a munkáról amelyet a testvérpáholyok végeznek hazánkban és más országokban, másrészt ismertesse azokat az előadásokat, célkitűzéseket, eszméket, amelyek a különféle keleteken a testvéreket lelkesítik és munkára serkentik, megörökítse az egyes páholyokban tervezett, vagy lefolyt eseményeket, közölje a páholyok munkarendjét, munkatervét, valamint a munkák és értekezletek időrendjét." 

Külső hivatkozás