Tanügyi Értesítő, 1902–1919

Nevelés- és oktatásügyi szaklap, Szatmár vármegye kir. tanfelügyelősége és a szatmárvármegyei általános tanító-egyesület hivatalos közlönye. Megjelent minden hó 25-én. 1901-ben alapította a tanítóegyesület. Szerkesztők: Kótai Lajos, Mihály Ferenc, Neubauer Elemér.

Külső hivatkozás