1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
2000–2006, Györgyjakab Izabella
L.k.k.t. repertórium
szerző
- a b c d e f g h j k l m n o p r s t v w y z
névmutató
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t v w z
tárgyszó
2 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z
244 tétel
1. Egyed Emese: Láthatóvá tenni., 1. évf. (2000) 1. szám, belső borító.
2. Vincze Hanna Orsolya: Szó és te(st/tt). Egy lócsiszár virágvasárnapja., 1. évf. (2000) 1. szám, 2–6.
3. Láng Zsolt: Szó és test. Kohlhaas Mihály története: három olvasat., 1. évf. (2000) 1. szám, 7–9.
4. Nagy S. Attila: A szubjektum terepe. Kleist novellája és Sütő drámája., 1. évf. (2000) 1. szám, 10–13.
5. Selyem Zsuzsa: Kohlhaas, hol történsz? Metafora és képlet három Kohlhaas-történetben., 1. évf. (2000) 1. szám, 14–17.
6. Lövétei Lázár László: Társas út., 1. évf. (2000) 1. szám, 18.
7. Lövétei Lázár László: A részlet hatalma., 1. évf. (2000) 1. szám, 18.
8. Bohrer, Karl Heinz: Búcsú – A mindig már elmúlt reflexiós alakzata (Goethe, Nietzsche, Baudelaire)., 1. évf. (2000) 1. szám, 19–28., Fordította Molnár Péter és Török Ervin.
9. Janicki, Karol: A szavak zsarnokságáról., 1. évf. (2000) 1. szám, 29–32., Fordította Barabás Kálmán.
10. Sein Ármin: A kedvről (próza)., 1. évf. (2000) 1. szám, 33–35.
11. Pethő Ágnes: Ekphraszisz a filmvásznon. Jean-Luc Godard és Peter Greenaway fény-képei., 1. évf. (2000) 1. szám, 36–41.
12. -: Tristram Shandy margináliák., 1. évf. (2000) 1. szám, 42–43.
13. Török Ervin: „Ah”-ot mondani. Beszédaktusok Vörösmarty Csongor és Tündéjében., 1. évf. (2000) 1. szám, 44–45.
14. Berszán István: Beszédaktus, gesztikuláció, iterabilitás., 1. évf. (2000) 1. szám, 46–49.
15. Gál Attila: Virtuál., 1. évf. (2000) 1. szám, 50.
16. Gál Attila: A képromboló., 1. évf. (2000) 1. szám, 50.
17. Dánél Mónika: A Krúdy-szöveghagyomány emlékezete Kosztolányi Dezső Az utolsó fölolvasás című novellájában., 1. évf. (2000) 1. szám, 51–55.
18. Lőrincz Csongor: Folytonosság vagy ismétlés? (Bodor Ádám: Az érsek látogatása)., 1. évf. (2000) 1. szám, 56–61.
19. Szilágyi N. Sándor; Barabás Kálmán; Berszán istván: „Tudják, mit? Sétáljunk egyet.” Embertudományok másutt és minálunk (interjú Szilágyi N. Sándorral)., 1. évf. (2000) 1. szám, 62–72.
21. Dánél Mónika: A név mint katakrézis. Garaczi László: Mintha élnél., 1. évf. (2000) 2. szám, 3–7.
22. Vincze Hanna Orsolya: Tényfékezés., 1. évf. (2000) 2. szám, 8.
23. Gál Andrea: Mintha ottragadnál a forgóajtóban., 1. évf. (2000) 2. szám, 9–10.
24. Zsigmond Andrea: A pantomimes mozdulatai., 1. évf. (2000) 2. szám, 11–12.
25. Megyaszai Kinga: Mint(h)a vagy labirintus., 1. évf. (2000) 2. szám, 13–15.
26. Berszán István: Poéntika és lemúrszeansz., 1. évf. (2000) 2. szám, 16–19.
27. Karácsonyi Zsolt: Szvijaszk., 1. évf. (2000) 2. szám, 20.
28. Karácsonyi Zsolt: Felhőben a hattyú., 1. évf. (2000) 2. szám, 21.
29. Gadamer, Hans-Georg: A költészet helye a hegeli esztétika rendszerében és a művészet múltjellegének kérdése., 1. évf. (2000) 2. szám, 22–27., Fordította Lőrincz Csongor.
30. Stierle, Karlheinz: Esztétikai tapasztalat a történeti tudat korszakában., 1. évf. (2000) 2. szám, 28–35., Fordította Megyaszai Kinga, kontrollfordító Lőrincz Csongor.