Dolgozó Nő - Családi Tükör, 1954-1990

Társadalmi-politikai és kulturális folyóirat, Románia Szocialista Köztársaság Országos Nőtanácsának magyar nyelvű havi képeslapja. Első száma 1949 márciusában jelent meg Kolozsváron; a Kolozs megyei szaktanács adta ki. A lap első névvel jelölt főszerkesztője az 1947/6-os számtól Berde Mária volt, halála után Látó Anna, Orosz Irén, 1954-től Erős Blanka, 1973-tól Turósné Jakab Irma. Grafikai kivitelezését az első években Gy. Szabó Béla, később Vernes András és Cseh Gusztáv végezte. Irodalmi anyagában a családiasságot s a munka szeretetét ápolta, s mind nagyobb népszerűségnek örvendve foglalt állást a nők egyenjogúsága, szakmai felkészültsége, az irántuk való minden előítélettől mentes bizalom mellett. A lap történetéről bővebben itt és itt.

Tartalomjegyzék