Erdélyi Digitális Tudománytár
Gyergyó, 1901–1918

Gyergyószentmiklóson 1901 és 1918 között megjelent hetilap. "Társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi" hetilapként indult, az 1906. április 29-i lapszámtól cimkét változtatott, ekkortól "politikai, közgazdasági és szépirodalmi" lapként határozta meg magát. Programja nem sokat változott ekkor, továbbra is "a székelység megmentése, régi jómódjába: erejébe, önbizalmába való viszszaállitása, a mi czélunk valósulása. Az ipar állandó támogatása, a magyar ipar szüntelen védelme a mi programmunknak legjelentősebb pontja. Hogy a kereskedelem is, az természetes, mert a kereskedelem a nyers és feldolgozott termékek értékesítője. Szóval minden, a mi magyar." Politikai jellegre pedig azért váltott, "hogy adott, bár mostoha viszonyok között tanítsuk, bátorítsuk, magabizalmát ébren tartsuk e népnek, hogy egykoron visszahódítsa országát, melyből kiforgatta a maga rövidlátása s a mások nyomorult önzése." A lap szerkesztőinek döntése nem független attól, hogy két héttel korábban a Szabadelű Párt jogutód nélkül feloszlatta önmagát, majd az április 29-én kezdődő országgyűlési választásokon a szinte minden kerületben kihívó nélkül fellépő koalíciós ellenzéki képviselőjelöltek győztek, előreláthatóan. A lap politikai irányultsága szabadelvű, kormánypárti.

"A századfordulón Lotz János nyomdáját Dr. Sándory Mihály ügyvéd megvásárolta, az elavult nyomdagépeket újakkal cserélte ki (gyártotta Wörner Jakab és tsa., Bp.), ami lehetővé tette igényesebb nyomdai munkák elvégzését is. Dr. Sándory Mihály Budapesten tanult nyomdászatot, majd Sepsiszentgyörgyön telepedett le és itt megalapította a Jókai nyomdát. Innen Gyergyószentmiklósra költözött és 1901-ben újabb hetilapot indított Gyergyó címen. Ez a lap, a Gyergyói Hírlap mellett, 1918-ig jelent meg. Az újság felelős szerkesztője 1901–1906 között Kálmán István, főszerkesztő Imets János, szerkesztőségi tagok: Józsa Sándor, Puskás Jenő és Vértes Lajos. Kálmán István halála után 1907-1910-ig a főszerkesztői teendőket, az újonnan várossá alakult Gyergyószentmiklós első polgármestere, Orel Dezső látja el. Felelős szerkesztő ebben az időben Benke Antal, főmunkatárs Márton Vencel. Az 1910-1917-ig terjedő időszakban a felelős szerkesztő Benke Antal, míg a főmunkatárs Színi Lajos lesz. 1917-1918-ban a szerkesztésért Sándory Mihály felel, főmunkatárs: Novák Albert. Megjegyzendő, hogy a fent említett lapok gyakran foglalkoztak a faipari munkásság sorsával, kutatták a kivándorlás okát, sürgették a munkalehetőségek megteremtését és a méltányos munkafeltételeket. Ebben az időben jelentős gyergyói újságírók, akik egyben önálló irodalmi alkotásaikkal is jelentkeztek a sajtóban: Színi Lajos, Fodor János, Guelmino József, Kölönte Béla, Kálmán István." Dr. Kercsó Attila: Nyomdák és hírlapok Gyergyószentmiklóson = Hargita Népe, VII. évf. 234. sz., 1995.11.29., 5. 

A Gyergyó a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár katalógusában H 416 jelzettel érhető el.

Tartalomjegyzék