Erdélyi Digitális Tudománytár
Altera, 1995-2006

„A másság kérdésének taglalására vállalkozó folyóiratot megjelentetni abban a városban, amely nevének puszta említése által az 1990. márciusi interetnikus konfliktust juttatja eszünkbe, egyaránt tekinthető a viszály keltette állapot egyenes következményének vagy arra adott válasznak. A Marosvásárhelyen negyedévenként megjelenő Altera című folyóirat esetében azonban nem csak erről van szó. A folyóirat ugyanis túllép a román-magyar viszony elemzésén, mi több, nem csak az illető várossal foglalkozik. Kilépve a sok erdélyi városra jellemző provincializmusból, az Altera elsősorban azt a váltást képviseli, amelyet például Zygmunt Baumann valamely közösség állandósult belső introspekcióján alapuló monologikus, valamint az interkommunikatív dialogikus díszkurzus között állapít meg. Ez a diszkurzusváltás nemcsak funkcionális, hanem egyúttal etikus is. Az 1989. december 30-án alapított és az egyik leghatékonyabbnak tekintett nem kormányzati szervezet, a Pro Europa Liga által kiadott Altera valószínűleg a posztkommunista időszak abszurd marosvásárhelyi eseményei nélkül is létrejött volna. Az első szám vezércikkében ezt olvashatjuk: A folyóirat vitafórum, közvetítő, jóhiszemű tanú kíván lenni, ugyanakkor talán titokban hézagpótló is. A kiadók által kitölteni óhajtott hézag pedig nem más, mint az utóbbi négy és fél évtized alatt szétrombolt történelmi valóság.” Marius Cosmeanu. Forrás.

Tartalomjegyzék
3
4
5