Tismăneau-jelentés,

"A kommunizmus örökségével való komolyabb szembenézést feltételező kezdeményezésre a román állam hivatalos képviselői részéről későn, bő másfél évtizeddel a kommunizmus összeomlását követően került sor. Kellő súlyú civil társadalmi és értelmiségi nyomásnak kellett találkoznia ehhez egy olyan államelnökkel, aki úgy ítélte meg, hogy kevesebbet kockáztat, mint amennyit nyerhet azzal, ha vállalja, hogy a román állam nevében hivatalosan elítéli a kommunizmust, mint „bűnös” rendszert. Traian Băsescu, 2004 decemberében szoros eredményekkel záruló, második választási fordulóban megválasztott elnök 2006 tavaszán látta elérkezettnek az időt, hogy a vele szemben megfogalmazott várakozásoknak engedve késznek mutatkozzék a kommunizmus örökségével való szembenézésre. A rendszerhez fűződő ambivalens viszonyára való tekintettel – mint többször hangsúlyozta: sem nyílt ellenzője, sem elkötelezett támogatója nem volt a román kommunista rezsimnek – egy bizottság létrehozását látta szükségesnek, amely az elnöktől kapott mandátum alapján egy jelentésben veszi számba a kommunizmus romániai következményeit, érveket szolgáltatván ezzel a rendszer szimbolikus, ám a román állam nevében történő, hivatalos elítéléséhez. Traian Băsescu Vladimir Tismăneanu politológust, elismert kommunizmuskutatót, a Marylandi Egyetem professzorát bízta meg a bizottság összeállításával, tevékenységének irányításával és a jelentés elkészítésével."

 

Salat Levente: A kommunizmus romániai öröksége és az erdélyi magyarok. Magyar Kisebbség, 13. évf. 1–2. (45–46.) sz. 2008, (7–19) 7. Forrás.

Tartalomjegyzék