Erdélyi szellem,

"Az erdélyi szellemet az erdélyiek lelki életében kell keresnünk, annak színezetében és tartalmában. Ahogyan az egyesek között nyilvánvaló különbségek vannak, ugyanúgy meg lehet találnunk sajátos, közös vonásokat egy-egy nép tagjaiban, az ország egyes részeinek lakosaiban. Mások az uralkodó gondolataik, tehát gondolkodások köre és tartalma; más színezetű az érzelmi életök, mert más viszonyok között nem fejlődhetett a távollakókéval azonosan; más az akarások iránya, hiszen az élet sajátos körülményei más-más cselekvést tesznek szükségessé. Vajjon van-e sajátos erdélyiség: jellemzi-e az erdélyi embert a gondolkodásnak, az érzelmi életnek, a törekvéseknek valamilyen közös minősége?"

Imre Sándor: Töredékes gondolatok az erdélyi szellemről. Pásztortűz, 1926/21, (488-490) 488.

Tartalomjegyzék