Csángó bibliográfia: a kiválogatás szempontjai,

A bibliográfia nemcsak a moldvai csángók társadalmában az utóbbi években végbemenő kulturális és társadalmi átalakulásának jellemzőit bemutató és értelmező tanulmányokat tartalmazza. Az itt szereplő tanulmányok valamiképpen reflektálnak a tudományos tapasztalás kontextusára is, az elemzések elkészítése kizárólag szakmai indíttatású. Közös szemléleti horizontjuk a jelenségeknek önmagukban való vizsgálata.

Nehéz eldönteni, hogy ezek a tanulmányok kívül esnek-e a moldvai csángók sajátos helyzetét a legkülönfélébb ideológiák, hiedelmek, „meggyőződések” felőli megközelítéseken. Ha nem lenne mögöttük több ezer másik elemzés, talán jóhiszeműen, ám nagyobb biztonsággal állíthatnánk, hogy igen. A csángó kérdés azonban mára már lassan külön tudománnyá vált, ahol az érvek és ellenérvek egymásnak feszülése sokszor ideológiák konfliktusát is jelenti egyben. A csángó problematika tehát nem is csak külön tudomány már, de külön mitológiai rendszer is, amelynek önálló nyelvezete van a legártatlanabb szakmai érdeklődés megideologizálására is.

Ugyanakkor hangsúlyoznánk, hogy nem valamiféle fricska akar összeállításunk lenni a csángókról szóló temérdek szakirodalom felé. Csupán a szakmai, kritikai reflexivitás egy korábban is meglévő szempontját (például Lükő Gábor esetében) kívánja érvényesíteni, amelynek – a tudományos öncélúság, a kritika és a tudomány „eljárási racionalitása” felől legalábbis – úgy gondoljuk, hogy létjogosultsága van. Mindemellett ez az összeállítás nem lehet (talán még megközelítőleg sem) teljes, a szelekcióval nem akartunk egy „másik oldalt” gyártani. (Ha valaki mégis úgy gondolná, hogy „kizárásos alapon” mégiscsak valamilyen „táborba” soroltuk, az a szakmai önértékelés hitelessége révén bizonyára nem lehet a véletlen műve, ám nem fed valós szerkesztői intenciót.)

Az, hogy csupán „ennyi” bibliográfiai tétel szerepeljen az összeállításban, a projekt kidolgozóinak a kérése volt. Ily mértékben összeállításunk kevésbé rendelkezik szakmai referenciával, főként az érdeklődő olvasó figyelmére szeretnénk hatni, akit a jelenségek megítélésében pedig szeretnénk magára hagyni.

Peti Lehel

Tartalomjegyzék