Erdélyi Digitális Tudománytár
Bomba, 1932-1940

Szatirikus revü, élclap, végeredményben bulvárlap (vagy korabeli fogalommal élve: pletykalap) Kolozsváron Gerő Sándor szerkesztésében.

 

A főszerkesztő szakmai etikájáról jól árulkodik egy eset a Keleti Ujság 1940. március 28-i lapszámában:

"Letartóztatták Gerő Sándort, a 'Bomba' című lap szerkesztőjét
Marosvásárhelyi tudósítónk jelenti: A Kolozsváron megjelenő Bomba című pletykalap szerkesztőjét, Gerő Sándort a rendőrség letartóztatta zsarolásért. Gerő mái több ízben foglalkozott a Bombában egyik marosvásárhelyi könyvkereskedő személyével s legutóbb is hosszabb cikket irt róla. Most Marosvásárhelyre utazott, ahol egyik ismerőse békét akart közvetíteni a pletykalapban 'kiszerkesztett' könyvkereskedő és az újságíró között. Gerő valóban meg is jelent a kereskedő üzletében, hogy átvegyen ötezer lejt hallgatási díj fejében. Amikor azonban a pénzt magához vette, rejtekhelyéről előlépett a rendőrség bűnügyi osztályának vezetője és egy detektív, s a tettenért zsarolót letartóztatták. Átkisérték az ügyészségi fogházba a rendőrségi kihallgatás után s a vizsgálóbíró el is rendelte ellene a vizsgálati fogságot. Az előre megjelölt ötezer lej, mint tárgyi bizonyíték, kétségtelenül súlyos következményeket hárít majd a Bomba szerkesztőjére, akinek ügyében gyorsított eljárással hoz ítéletet a marosvásárhelyi törvényszék." (Itt szükséges megjegyezni, hogy Gerőnek nem ez volt az első zsarolási ügye, lásd Keleti Ujság 1934.06.23. 8. o.)

Másnap a bíróság felmentette és szabadlábra helyezték (Keleti Ujság 1940.03.29.)

Tartalomjegyzék