Autonómia szövegtár,

Az autonómia kérdésköre minden bizonnyal az 1989-es rendszerváltást követő politikai diskurzus legvitatottabb kisebbségi vonatkozású témája.
Az eltelt tizenhét évben (a gyűjtemény 2007-ben keletkezett) szinte nem találunk olyan vezető politikust vagy a közéletben rendszeresen megszólaló értelmiségit, aki legalább egyszer ne mondott volna véleményt az ügyben. Versengő értelmezések és koncepciók, a legkülönbözőbb hangvételű nyilatkozatok, eltérő taktikai célzatú állásfoglalások láttak napvilágot.
Az autonómiatörekvések legfontosabb dokumentumai azok a törvénytervezetek, amelyek az etnikai vonatkozású autonómia-megoldások intézményesítéséről általánosan vagy konkrétan rendelkeznek. Az 1989 és 2006 közötti időszakban 15 ilyen tervezet született – kizárólag magyar szerzők tollából. Emellett jelentős számú, a kérdéskör különböző aspektusait érintő tanulmány és elemzés jelent meg, elsősorban folyóiratokban, de kötetben is.
Az autonómia blokk szerkesztésekor három célt követtem.
Egyrészt szerettem volna felvázolni az autonómiatörekvések történetének legfontosabb pillanatait, a vonatkozó közbeszéd alakulásának lényegesebb pontjait. Másrészt hozzáférhetővé kívántam tenni a kisebbségi autonómia intézményesítéséről általánosan vagy konkrétan rendelkező jogszöveg-tervezeteket. Harmadrészt, hogy egy helyen elérhetők legyenek a témát tudományos igényességgel tárgyaló, illetve a további tudományos munkák során nélkülözhetetlen szövegek.
A blokk első részét az autonómiatörekvések történetét, recepcióját, a diskurzus alakulását 1989-től 2004-ig végigkövető, Udvardy Frigyes kisebbségtörténeti kronológiája és Kuszálik Péter RMDSZ-kronológiája alapján összeállított Romániai autonómia-kronológia alkotja.
Második részét a kodifikált autonómiakoncepciók gyűjteménye adja.
Harmadik része a romániai autonómiatörekvésekkel foglalkozó legfontosabb elemzésekből állt össze. A válogatási kritériumom a szövegek tudományos értéke volt.
Elsősorban tanulmányokat és könyveket válogattam be, de néhány, különösen informatív és új szempontokat hozó publicisztikai jellegű írásonak is helyet biztosítottam.

 

Bognár Zoltán

Tartalomjegyzék
Bevezető
Tervezetek
Tanulmányok, cikkek
Könyvek
Dokumentumok