1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
1935–1944, Záhony Éva
Hitel repertórium
szerző
- a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z
névmutató
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w z
565 tétel
1. Albrecht Dezső: Európa hanyatlása?, 5. évf., 1. sz., 72-76. p.
2. Salamon Sándor: Lázadás a civilizáció ellen [Stoddard, L. könyve], 9. évf., 6. sz., 371-373. p.
3. Salamon Sándor: A haladás mítosza, 9. évf., 7. sz., 420-424. p.
4. Albrecht Dezső: Az építő Erdély, 1. évf., 1. sz., 1-26. p.
5. Aradi Zsolt: Magyar Sziget, 1. évf., 1. sz., 41-44. p.
6. Vita Zsigmond: Nemzeti hivatástudat irodalmunkban, 1. évf., 3. sz., 189-196. p.
7. Ravasz László: Az időfeletti Széchenyi, 2. évf., 1. sz., 1-4. p.
8. Nagy Ödön: Szórvány és beolvadás, 3. évf., 4. sz., 257-276. p.
9. Szabó Zoltán: Zrínyi magyarsága, 4. évf., 2. sz., 132-139. p.
10. Nemzedéki vallomás, 4. évf., 3. sz., 189-191. p.
11. Szekfű Gyula: A magyar jellem történetünkben, 4. évf., 4. sz., 292-316.
12. Vita Sándor: Magyarságunk megoszlása ellen, 5. évf., 1. sz., 76-77. p.
13. Parajdi Incze Lajos: Változatok székely kesergőgre, 5-6. évf., 2. sz., 190-198. p.
14. Reményik Sándor: Nemzetpolitikai gondolatok, 5-6. évf., 3-4. sz., 231-233. p.
15. Albrecht Dezső: Magyarság a változásban, 5-6. évf., 3-4. sz., 307-323. p.
16. László Dezső: Korszerű magyarság, 7. évf., 1. sz., 9-17. p.
17. Szabó István: Az asszimiláció a magyarság történetében, 7. évf., 1. sz., 33-47. p.
18. Szabó István: Magyarország tehetségtérképe, 7. évf., 1. sz., 57-58. p.
19. Venczel József: Állam és nemzet [Szekfű Gyula könyve] , 7. évf., 3. sz., 189-190. p.
20. Parajdi Incze Lajos: Kisebbségben [Németh László könyve], 7. évf., 3. sz., 190-191. p.
21. Makkai László: A magyarság és a szlávok [szerk. Szekfű Gyula], 7. évf., 3. sz., 191-192. p.
22. Jakó Zsigmond: A magyarság életrajza, 7. évf., 4. sz., 193-205. p.
23. Zathureczky Gyula: A magyar szellem forradalma, 7. évf., 5. sz., 279-292.
24. Tavaszy Sándor: Az új magyar gondolkozásmód követelményei, 7. évf., 6. sz., 327-332. p.
25. Makkai László: A magyar szellem útja a trianoni Erdélyben, 7. évf., 7. sz., 404-409. p.
26. Bónis György: Magyar törvény – magyar lélek, 7. évf., 7. sz., 410-421. p.
27. Albrecht Dezső: Magyar hivatás, 8. évf., 3. sz., 129-133. p.
28. Albrecht Dezső: Teleki Pál öröksége, 8. évf., 4. sz., 234-236. p.
29. Szabó István: Magyarország a Duna térségében, 8. évf., 6. sz., 379-380. p.
30. Szabédi László: Ész és bűbáj. Vita a magyar jelképrendszer körül, 8. évf., 6. sz., 384-388. p.