Erdélyi Digitális Tudománytár
Szászváros, 1896–1914

Szászvárosban 1897 és 1914 között (mutatványszáma 1896 decemberi) megjelent hetilap, kezdetben politikamentes profillal ("társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi"). Rövid időn belül, az 1897. október 23-ikai lapszámmal a "politikai és vegyes tartalmú" cimkét veszi fel, amelyről 1912 karácsonyán visszavált az eredeti jellegre. Rendkívül gazdag, a helyi élet minden - vagy legtöbb - területét áttekintő sajtótermék, időnként hosszú és alapos elemzéseket közölt országos jelenségekről is (gazdaság, politika, társadalom, pénzügyek).

"1896-ban jelenik meg a Szászvárosi Könyvnyomda Részvénytársaság kiadásában a Szászváros című politikai és vegyes tartalmú hetilap, mely a közéleti, kulturális események ismertetése mellett rendkívül színvonalas írásokban taglalja a kor kényes történelmi, politikai kérdéseit is. Érdekes témafelvetésként jelentkezik, például, az 1905. február 23-i számban közölt “Sajtó és magyar ipar” című írás is, melyben a szerző egyrészt tükröt állít a kor magyar sajtótermékeinek, társadalmának, másrészt arra ösztönzi a tollforgatókat, hogy álljanak a fejlődő magyar ipar, különösképpen a kisvállalkozók szolgálatába, azok pedig kölcsönösség alapján vállalják fel a szabad magyar sajtó támogatását: “örvendetesen kell tapasztalnunk, hogy a magyar sajtótermékek terén az utolsó évtized alatt rohamos fejlődés mutatkozott. Az ország fővárosában elegendő számban vannak napi, heti és szaksajtóink. Különféle pártárnyalatok szolgálatában állnak ugyan, de bátran merem állítani, hogy majdnem minden számba vehető sajtó a magyar államiság szuverén jogának teljes kifejlesztéséért küzd”. A vidéki sajtóról azonban lesújtó véleményt fogalmaz meg a szerző, hiányolva ennek hasábjairól az össznemzeti kérdéseket taglaló írásokat. A megoldást azonban a társadalmi összefogásban látja. Mindenekelőtt a gazdasági fejlődést hozó iparosokkal való együttműködésben. “A magyar iparos osztály is érzi és tudja, mily erő rejlik a sajtóban, mely egyik legelevenebb támogatója lenne a  küzdelemben. ... Ha a napi sajtó tért nyit, és állandó harcosává szegődik a magyar iparos osztály reformköveteléseinek, úgy a magyar iparosság jövője el nem veszett”. Ennek fejében azonban az iparosok részéről a sajtó anyagi támogatását várna el a szerző. Amúgy e kölcsönös támogatás gondolata a Szászváros hetilapban jut leginkább érvényre a megyében, hiszen az újságban legalább egy oldal rendszeresen reklámmal telik meg." Forrás: Gáspár-Barra Réka: Konok élniakarás. Szemelvények a Hunyad megyei magyar sajtó életéből = Nyugati Jelen, 2008.11.08.

Tartalomjegyzék