Erdélyi Digitális Tudománytár
Kellék, 1994-

A 25. jubileumi lapszám (2004) előszavából:

"A Kelléket 1994–1995 telén alapítottuk másod- és harmadéves filozófia szakos hallgatókként. A filozófia oktatását magyar nyelven négy évvel azelőtt, 1990–1991-ben indították újra a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, miután évekig tilos volt oktatni mind románul, mind pedig magyarul. Ifjú emberekként azt gondoltuk, hogy a filozófiát ezek után feltétlenül népszerűsíteni kell a szélesebb nyilvánosság előtt, s ennek legjobb módját egy filozófiai folyóirat alapításában láttuk. [...] Tíz esztendő távlatából visszagondolva minderre úgy látjuk, hogy két okból is kétes kimenetelű vállalkozásba fogtunk. Először is a kontinentális filozófia, amelyről akkoriban mi magunk is igen keveset tudtunk, de amelyért lelkesedtünk, s amelynek a népszerűsítésére vállalkoztunk, a 19. század óta meglehetősen historikus tudomány, ami ma már többet foglalkozik önnön múltjával, mint a szabadság, boldogság vagy igazság klasszikusnak számító filozófiai kérdéseivel. Nyelvezete, hasonlóan a többi humán- és társadalomtudomány nyelvéhez, megtelt szakterminusokkal, módszere pedig inkább a filológiai kutatáséval rokon, semmint a hagyományos, érvelve kifejtőbeszélgetés logikájával. [...] A másik dolog, amit megint csak nem vettünk kellőképpen figyelembe, hogy a filozófia magyar nyelvűművelésének erdélyi hagyományai meglehetősen szakaszosak, töredezettek, aminek egyik következménye, hogy a filozófiai típusú tudás, érvkészlet, kritikai szemléletmód máig sem szervesült ebben a kultúrában..." Forrás.

A Kellék további lapszámai a folyóirat honlapján.

Tartalomjegyzék