Erdélyi Digitális Tudománytár
Ifjú Erdély, 1923-1944

Szépirodalmi, tudományos ifjúsági folyóirat, az Ifjú Keresztény Egyesület 1923 januárjától Kolozsvárt megjelenő havilapja. Első évfolyama csak hat számot tartalmaz, azután a tanévhez illeszkedve jelenik meg évi tíz, 1925/26-tól évi tizenkét szám. Az 1937-es csonka évfolyam után 1938-tól a naptári év szerinti szerkesztésre tértek át. Utolsó számuk 1944 szeptemberében jelent meg. A lap főszerkesztője 1940-ig Imre Lajos, majd Nagy András. A lap erkölcsi és ismeretterjesztő cikkek, szépirodalmi alkotások, zenei és színházi szemle, pályázatok, rejtvények segítségével szolgálta az ifjúság nevelését. 1946-ban kísérlet történt az Ifjú Erdély újbóli megindítására, néhány szám jelent meg a régi formátumban Gálfy Zoltán szerkesztésében. A lap történetéről bővebben itt.

Tartalomjegyzék