Erdélyi Élet - Ország Világ, 1925–1940

Művészeti, társadalmi és szépirodalmi hetilap, megjelent havi háromszor Aradon. Valójában színes tartalmú politikai riportlap volt, és roppant népszerű. 1931-től: politikai, társadalmi, művészeti és közgazdasági hetilap. 
Szerkesztő: Geller Ödön. Előbb: Aradi Élet. Utóbb, 1936. július elsejétől: Ország Világ

Számos erdélyi lapban az 1930-as évek elején a szerkesztőség így reklámozta önmagát: "Az Erdélyi Élet a legrégibb, legönzetlenebb, legbátrabb szószólója, hűséges barátja — legkedveltebb folyóirata — iparosnak, kereskedőnek, munkásnak, művésznek. Egyformán hasznos újságja szegénynek, gazdagnak, mert mindig és mindenről csak az igazat írja. Aki olvassa az Erdélyi Életet, jó, minden politikai, gazdasági és kulturális eseményről híven, színezés, ferdítés nélkül beszámoló újságot kap. Aki olvassa az Erdélyi Életet, elősegíti azt az újságot, amely az új hazába szorult kisebbség jogaiért harcol. Olvassa és terjessze az Erdélyi Életet, s ezzel önmagának és mindannyiunknak használ. Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Magyarország és Ausztria minden városában megkaphatja az Erdélyi Élet minden legújabb számát." 

A kolozsvári Ellenőr szerint (1936. január 31.): "Geller lapja a legkomolyabb hetilapok közé tartozik s úgy tartalmában, mint kiállításában kilépett a vidéki keretekből és az erdélyi magyar nyomtatott betűnek sohasem vált szégyenére."

Az Erdélyi Élet a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár katalógusában 451241 jelzettel érhető el. A sorozat 2024 év végéig folyamatosan kerül feltöltésre. 

Tartalomjegyzék