1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
1946–2012, Meister Róbert
A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája
szerző
- a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
névmutató
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
tárgyszó
- 1 2 3 4 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
intézmény
1 2 6 7 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
helyszín
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w z
55977 tétel
VESCAN Teofil: Az anyag ismerete a modern természettudományban. (Stiintele naturii moderne si cunoasterea materiei)., 1, 5–27
NEUMANN György: A nőkérdés szociológiája., 1, 28–41
IMREH István: Katonák, jobbágyok, jövevények. Adalékok a székely társadalom ismeretéhez., 1, 42–66
LINETSKI V.: A nemzetközi kartelek és képviseleteik., 1, 93–99
VOLINSKY L.: Az államosítás kérdése Franciaországban., 1, 100–107
JORDÁKY Lajos: Parlamenti választások Európában. (Alegeri parlamentare in Europa). I., 1, 124–135
Az Egyesült Nemzetek Alapokmánya., 1, 150–182
Közlemény a potsdami háromhatalmi értekezletről., 1, 183–202
GUNDA Béla: Munka és kultusz a magyar parasztságnál., 1, 1–18
INCZE Miklós: A modern kapitalizmus társadalom-gazdasági keresztmetszete és hatásai., 1
JÓCSIK Lajos: A társadalomtudomány és a közoktatás. (Stiintele sociale si invatamântul public)., 1, 121–147
ORIOLD Béla: Az utópia értelme., 1, 148–156
IMREH István: A vagyonszerzés megítélése a Háromszéki Sepsibodokon., 1, 157–166
FARAGÓ, József: Az 1946-os aszály erősdi mendemondái. Jegyzet a régieskedő néprajzról., 1, 167–174
FARAGÓ József: Borosnyói jobbágyok és nemesek összetűzése egy kalákatáncon a XVIII.sz. végén., 1, 172–174
JORDÁKY Lajos: Parlamenti választások Európában. (Alegeri parlamentare in Europa) II., 1, 175–189
-y: Bibó István: A keleteurópai kis államok nyomorúsága., 1, 194–195
ARÁNYI Endre: Edward Stettinus Jr.: Arma victoriei(Legea de imprumut si inchiriere). A győzelem fegyvere. A kölcsön és bérlet törvény)., 1
INCZE, Miklós: Agrárreformok Közép és Dékeleteurópában., 1, 67–85
KISS Tibor: A zsidóság problémája – társadalmunk problémája., 1, 116–123
INCZE Miklós: Ortega y Gasset: Korunk feladata., 1, 200–216
Népköztársaságunk Alkotmánya., 1, 15–16
A Román Népköztársaság címere., 1, 1
BARANGA Aurel: Himnusz a Román Népköztársasághoz. Aurel Baranga verse, Kiss Jenő fordítása., 1, 2
GHEORGHIU-DEJ Gheorghe: Az ipari üzemek, bányák, bankok, szállítási és biztosítási vállalatok a nép közös javai lettek! Gh. Gheorghiu-Dej első miniszterhelyettes, a Román Munkáspárt főtitkárának beszéde a Nagy Nemzetgyűlés június 11-iki gyűlésén., 1, 3–4
BALOGH Edgár: Népi kultúránk megújulásáról van szó., 1, 5–6
A Román Népköztársaság Alkotmánya., 1, 7–14
PETŐFI Sándor: Respublica; A Szabadsághoz; Egy gondolat bánt engemet., 1, 17–18
Petőfi Sándor, az 1848-as magyar szabadságharc lelke., 1, 19–21
TOMA A.: Varázs [Fordította Szemlér Ferenc]., 1, 21