Vasárnapi Újság - Kolozsvár, 1923-1925

Kolozsvárt indult, kezdetben Vasárnap címmel, első száma 1921. nov. 13-án jelent meg, „képes hetilap” alcímmel. Főszerkesztője Benedek Elek, felelős szerkesztője Kós Károly (az 1923/3. számig), azután Szentimrei Jenő, akinek neve szerkesztőként indulásától szerepel a lap impresszumában. Kiadótulajdonosa az 1923/3. számig a Kaláka, utána a Haladás Lap- és Könyvkiadó.

Erdély trianoni elszakítása után a kolozsvári Erdélyi Szemle és Napkelet, a marosvásárhelyi Zord Idő, valamint a nagyváradi Tavasz és Magyar Szó mellett az elsők között próbálta egy frontba tömöríteni az új országhatárok között élő, haladó gondolkodású és új utakon kísérletező erdélyi magyar írókat. A Szentimrei Jenő fáradozásai nyomán megalakult kezdeményező csoport tagjai Kós Károly, Nyírő József, Paál Árpád és Zágoni István voltak. Ők jegyeztették be a Kaláka Betéti Társaságot, ennek anyagi alapja az ötük nevére felvett kölcsön, amelynek fedezete Paál Árpád bethlenfalvi birtoka volt.

Politikai felfogásában a lap az 1922. jan. 15-én megalakult, Kós Károly vezette Erdélyi Magyar Néppárt nézeteit fejezte ki: belpolitikai téren az erdélyi magyarság demokratikus megszervezését szorgalmazta. A lap történetéről bővebben itt.

Tartalomjegyzék