Erdélyi Digitális Tudománytár
Erdélyi Lapok, 1908-1913

Az Erdélyi Irodalmi Társaság (EIT) folyóirata, az Erdélyi Lapok 1908 januárjától 1913 márciusáig élt, 6 évfolyamot ért meg. (Az első évben 6, a másodikban 23, a harmadikban 24, a negyedikben 23, az ötödikben 40 és a hatodik évfolyamban 13 szám jelent meg.) Kezdetben (1-4. évf.) kéthetente jelent meg, míg az 5. évfolyamtól kezdődően hetilappá vált.

Szerkesztője az indulástól a 2. évfolyam végéig egyedül Kovács Dezső, a 3. évfolyam 1. számától társszerkesztőként Kiss Ernő szerepel a lapon. Az 5. évfolyam 1. számától főszerkesztőként Bánffy Miklós van feltüntetve.

Az Erdélyi Lapok irodalomtörténeti jelentőségét az adja, hogy részben szerzői révén, részben pedig szellemében előfutára, megalapozója volt annak a transzilvanizmusnak, amely a kisebbségbe került romániai magyarság két háború közötti irodalmát meghatározta. (Saliga Irén)

 

Forrás és repertórium.

Tartalomjegyzék