Erdélyi Digitális Tudománytár
1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
Vasárnap, Kolozsvár-Székelyudvarhely-Marosvásárhely, 1900–1911

Képes családi heti újság, kiadta az erdélyi ev. ref. egyházkerület Egyházi Értekezlete, szerkesztette Nagy Károly. Később Székelyudvarhelyre majd Marosvásárhelyre költözött.

Külső hivatkozás