Erdélyi Digitális Tudománytár
1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
Elméleti és gyakorlati román nyelvtan, Kozma Endre, 1872

Az Előszóból:

"A társadalmi és politikai viszonyok ezen átalakulási és fejlődési korszakában, a kormányzat, közigazgatás, valamint a társadalmi élet minden ágaiban a hazai nyelvek és ezek közül a román nyelv ismeretének szükségessége is mind erősebb kifejezést nyer.

De eltekintve ettől, a román irodalom az utolsó két évtized alatt oly haladásnak indult, hogy termékei a magyar ember figyelmét is bátran megérdemlik; azoknak olvasása és ismerete azonban e nyelv ismerete nélkül lehetetlen vagy legalább is mindig igen hiányos.

E nézpontok és meggyőződés szolgáltak indokul jelen elméleti és gyakorlati nyelvtan megirására és közzétételére." 

Kozma Endre, Zilah, 1872

Külső hivatkozás