Erdélyi Digitális Tudománytár
1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
Világosság, 1944–1952

Kolozsvárt 1944 okt. 18-án, egy héttel a város szovjet megszállása után indult napilap, alcíme szerint előbb „az erdélyi magyar dolgozók lapja”, 1945. aug. 20-ától megszűnéséig (1952. ápr. 10.) „a Magyar Népi Szövetség központi politikai lapja”. Felelős szerkesztője az induláskor és az azt követő néhány hónapban Nagy István, főszerkesztője 1949. jan. 8-ig Balogh Edgár, utána 1951. dec. 1-ig Lázár József; ezt követően megszűnéséig csak a Minerva Nyomda, illetve a 2. sz. Nyomdaipari Vállalat neve szerepel az impresszumban. Papírhiány, ill. betiltás miatt 1945. júl. 8. – szept. 12. között nem jelent meg.

A szerkesztőbizottságban 1946–47-ben Benedek Marcell, Kacsó Sándor és Kós Károly neve olvasható. Munkatársai: Balázs Péter, Balla Károly, Bányai László, Derzsi Sándor, Jablánczy László, Jékely Zoltán, Katona Szabó István, Marton Lili, Nagy Elek, Sütő András, Szabédi László. (Többük neve csak a későbbi forrásokból származik.)

A lap vezércikkeiben kezdettől fogva „az igazi demokrácia, a népuralom korszaka” mellett tett hitet. Első szakaszában – a Magyar Népi Szövetség politikai irányvonalát képviselve – az erdélyi magyarságot a II. világháború traumájából egy baloldali, demokratikus kibontakozás felé igyekezett befolyásolni. Erdély kérdésében a román államhatalom keretein belüli megoldás mellett foglalt állást, azt a nézetet képviselve, hogy a kommunisták által hirdetett népi demokrácia megszilárdulása a demokratikus jogegyenlőséget ígérő nemzetiségi politika alapján önmagában megoldást jelent az erdélyi magyarság helyzetére. Ebben a szellemben, de meglehetősen nyitott, népfronti szemlélettel – támogatta egy demokratikus magyar intézményrendszer kiépítését (kultúra, oktatás, helyi közigazgatás), és foglalkozott a magyarságnak a háború után a román nacionalista elemek és helyi hatóságok által okozott sérelmekkel is (a háborús menekültek javainak kisajátítása, a román „gárdák” atrocitásai stb.). A háborús traumák után újjáéledő erdélyi magyar irodalom erőinek összegyűjtésében, egy tisztultabb irodalomszemlélet érvényre juttatásában nagy szerepe volt a lap törzsgárdájához tartozó Benedek Marcellnek, Jékely Zoltánnak és Szenczei Lászlónak, akik verset, prózát, kritikát, irodalmi publicisztikát egyaránt közöltek. A lap történetéről bővebben itt.

 

A sorozat innen hiányzó darabjai megtalálhatóak a Kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtár digitális gyűjteményében.   

Tartalomjegyzék
1944, I. évfolyam
1945, II. évfolyam
1946, III. évfolyam
1949, VI. évfolyam
1950, VII. évfolyam
1951, VIII. évfolyam
1952, IX. évfolyam
január
február
március
április
május
június
január
február
március
április
május
június
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december