Erdélyi Digitális Tudománytár
1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
Erdélyi Múzeum, 1991-

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület közlönye. Döbrentei Gábor első erdélyi magyar művelődési folyóiratának, az Erdélyi Muzéumnak (1814-18) gazdag tartalmára emlékeztetően 1874-ben indult Finály Henrik jeles nyelvész és történész szerkesztésében, tág teret nyitva "a hitágazati hittan és a napi politika kivételével" minden tudományágnak, s tudományos fórumot teremtve a két évvel azelőtt alapított kolozsvári tudományegyetem professzorainak eredményeik közzétételére. Az első folyam utolsó füzete 1917-ben jelent meg, az új folyam 1930-ban havi füzetekben György Lajos EME-főtitkár szerkesztésében indult, 1941-től negyedévi füzetekben Szabó T. Attila szerkesztésében folytatódott. 1947-ben szűnt meg LII. kötetével. 

Újabban 1991-től napjainkig ismét megjelenik. A lap története és további lapszámok az Erdélyi Múzeum Egyesület repozitóriumában.

Tartalomjegyzék
1991, LIII. Kötet
1992, LIV. Kötet
1993, LV. Kötet
1994, LVI. Kötet
1995, LVII. Kötet
1998, LX. Kötet
2002, LXIV. Kötet
2003, LXV. Kötet
2004, LXVI. Kötet
2005, LXVII. Kötet
1-2. Füzet
3-4. Füzet
3-4. Füzet
1-2. Füzet
3-4. Füzet
1-2. Füzet
3-4. Füzet