Erdélyi Digitális Tudománytár
1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
Történeti Lapok, Kolozsvár, 1874–1876

“110 év távlatából is nehéz elfogódottság nélkül említeni azt az önfeláldozó vállalkozást, amibe K. Papp Miklós kezdett Kolozsvárott, 1874-ben. A Magyar Polgár című napilap heti mellékleteként történeti irodalmunk, irodalom- és művelődéstörténetünk valóságos kincsesbányáját nyitotta meg. Már az első számban olvasható beköszöntőjében is sokat ígért, amit aztán teljesítményével messze túlszárnyalt. Erdély nemesi családjainak levéltáraiból, magángyűjtőktől és saját gyűjteményéből hétről-hétre közölte történelmi nagyjaink és régmúlt idők krónikásainak okleveleit, levelezését, naplóját és emlékiratait. Az alig 43 évet élt Keresztesi Papp Miklós (1837–1880) csodálatra méltó energiával – szinte morzsánként – gyűjtötte össze, és tette közkinccsé lapjában egyre pusztuló írásos emlékeinket.” Hernádi László Mihály: A Történeti Lapok repertóriuma 1874–1876.  Bevezetés. Budapest, 1983. Forrás.

Külső hivatkozás