Erdélyi Digitális Tudománytár
1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
Fürdői-zsebkönyv, Lengyel Dániel, 1853

Lengyel Dániel (Kolozsvár, 1815. november 15. – Pozsony, 1884. augusztus 14.) orvos, honvédorvos, tanár, gimnáziumi igazgató.

Apja, Szczepan Lubomirski Przemyśl városából települt át Kolozsvárra, Kendeffy Ádám nevelőjeként tanult meg magyarul, majd a Kendeffy család jószágigazgatója, egyúttal a kolozsvári református főiskolán a bölcselet, földrajz és német nyelv tanára lett. Kolozsváron kötött házasságot nagybaconi Incze Krisztinával, ekkor végleg Magyarországon telepedett le, és nevét – utalva származására – Lengyel Istvánra változtatta. Lengyel Dániel alsóbb iskoláit szülővárosában végezte, majd 1835-től a pesti egyetem orvosi karának hallgatója lett. Orvosi oklevelét 1842-ben szerezte meg.[...]

Gyógyfürdőkről szóló orvosdoktori értekezését hosszabb fürdőtörténettel kibővítve és az egyes forrásvizek adatait korszerűsítve 1853-ban Fürdői zsebkönyv címmel adta ki. Művei elsősorban nem orvosokhoz, hanem széles olvasóközönséghez szóló népszerűsítő kiadványok voltak.

A szerzőről bővebben itt. Az Erdélyi Nagyfejedelemség fürdőinek ismertetése a kiadvány végén szerepel.

Külső hivatkozás