Erdélyi Digitális Tudománytár
1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
Múlt és jelen, 1841-1848

A "konzervatív, kolozsvári Múlt és Jelen 1841-től heti két alkalommal és két „toldalék”, vagyis melléklap: a Hon és Külföld, meg a Historiai Kedveskedő kíséretében képviselte a kormány érdekeit. Szerkesztője és kiadó-tulajdonosa, Szilágyi Ferenc (1797–1876) református kollégiumi tanár és tudós társasági levelező tag a forradalmat megelőző évek során egyre konzervatívabb és aulikusabb álláspontot képviselt, vitában az ellenzékkel és az ugyancsak kolozsvári, liberálisabb Erdélyi Híradóval, miközben a hivatalos szerveknél sűrűn bepanaszolta, feljelentette mindazokat, akiket ellenfélnek, versenytársnak tekintett. (...)

Szilágyit konok törtetés, szívós agresszivitás, személyeskedő düh és még a régi, feudális erdélyi viszonyok közt is feltűnő, kicsinyesen intrikus magatartás jellemezte, de még inkább talán az az elvtelenség, amely a hatalmat minden skrupulus nélkül kiszolgálta, ha arra módja nyílt. Most, 1848 tavaszán, a fordulatkor, először ő is sietve kitűzte a háromszínű kokárdát. Április 14-én lapjának éléről elhagyta a Múltat, és ezentúl Jelen, Politikai Lap cím alatt jelentette meg. De a helybeli, ifjú haladó erőktől áthidalhatatlan ellentét választotta el. S alapjában véve oly kevéssé bízott azok győzelmében, hogy rövidesen úgy látszott: megint csak az udvar felé kacsint. Mire a kolozsvári ifjak macskazenét, tüntetést rendeztek ellene, ablakait beverték és lapját megégették, úgy, hogy jobbnak látta, ha Bécsbe távozik. A lap utolsó száma ezután, május 9-én látott napvilágot." 

 

Forrás: Szabolcsi Miklós (főszerk.): A magyar sajtó története II/1. 1848-1867. Budapest, 1985.

Tartalomjegyzék
1841, I. évfolyam
1842, II. évfolyam
1843, III. évfolyam
1844, IV. évfolyam
1845, V. évfolyam
1846, VI. évfolyam
1847, VII. évfolyam
1848, VIII. évfolyam
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
február - május
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december