Erdélyi Digitális Tudománytár
1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
Keleti Újság, 1918–1944

A két világháború közötti időszak egyik leghosszabb életű romániai magyar napilapja. A Ferenczy Gyula elnökletével létrehozott Lapkiadó Részvénytársaság indította meg Kolozsvárt 1918 karácsonyán, s miután címét 1944. június 15-én Keleti Magyar Újságra változtatta, 1944 őszén szűnt meg, feltehetően az 1944. október 6-i számmal. Első felelős szerkesztői: Szentmiklósi József, majd Zágoni István. Szellemi irányítója 1920 elejétől 1924 októberéig Paál Árpád. Közben – 1922 második félévében – a lap főszerkesztői teendőit a polgári radikális emigráns Ignotus végezte. A belső munkatársak között ott találjuk Ámon Ottót, Hajdu Istvánt, Szentimrei Jenőt, Kádár Imrét, Ligeti Ernőt, Kőmíves Lajost, Mikes Imrét, Murányi Győzőt, Székely Bélát, Dienes Lászlót, Ormos Edét, Darvas Simont, Kacsó Sándort, Nyirő Józsefet, Szappanyos Gabriellát. A lap történetéről bővebben itt.

Tartalomjegyzék
1919, II. évfolyam
1920, III. évfolyam
1921, IV. évfolyam
1928, XI. Évfolyam
1929, XII. Évfolyam
1930, XIII. évfolyam
1931, XIV. évfolyam
1932, XV. évfolyam
1933, XVI. évfolyam
1934, XVII. évfolyam
1935, XVIII. évfolyam
1936, XIX. Évfolyam
1937, XX. Évfolyam
1938, XXI. Évfolyam
1939, XXII. Évfolyam
1940, XXIII. Évfolyam
1941, XXIV. évfolyam
1942, XXV. évfolyam
1943, XXVI. évfolyam
1944, XXVII. évfolyam
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember