Erdélyi Digitális Tudománytár
1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
Temesvár és Délmagyarország múltja, jelen közállapotai és turistikai leírása, Bodor Antal, 1907

"Könnyű modorban megírt tájékoztató akar ez lenni úgy Temesvárról, mint Délmagyarország múltjáról és jelen viszonyairól, hogy alkalmas vezérfonalat adjon mindazok kezébe, akik Temesvárt felkeresik, Temes, Torontál és Krassó-Szörény vármegyéket beutazzák s a Duna alsó szakaszát megnézni akarják. Egy magyar Bedaecker. Ilyen munkától nem kívánjuk, hogy a múltak ismertetésére nagyobb súlyt helyezzen, elég – abból az ízelítő; csak a legfőbb vonásokban kell itt történetet nyújtani, annyit, amennyi a jelen megértésére elkerülhetlenül szükséges; de annál fontosabbnak és kimerítőbbnek kell lennie a mostani viszonyok megismertetésében, hogy áz utas a lehető leghelyesebb adatokhoz jusson." Dr. Berkeszi István: Vegyes dolgok. A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye, 1908/1–2. füzet, 151–152. 

Tartalomjegyzék
1907
Fejezetek