Erdélyi Digitális Tudománytár
1431319 oldal tudományos és kulturális tartalom
Documente Privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării-Româneşti II. Acte şi Scrisori, Andrei Veress, 1930

"Már a kiadvány címe is jelzi, hogy a megjelent 11 kötetben az Erdély, Havaselve és Moldva közötti kapcsolatokat érintő oklevelek kaptak helyet az 1527 és 1690 közötti korszakból. Bizonyos esetekben azonban ettől a témakörtől a kiadó eltekintett, amennyiben felvette oklevéltárába a havaselvi és moldvai vajdák és bojárok minden külföldi vagy hazai levéltárban feltárt kiadatlan leveleit vagy a rájuk vonatkozó más természetű kútfőket, úgyszintén az erdélyi románok történetét illető fontosabb okleveleket. így aztán a témakör annyira kiszélesedett, hogy lehetőséget nyújtott a pontatlan meghatározásra, amit Veress kiadványának bírálói és méltatói fel is hoztak ellene. Így történhetett meg az is, hogy Veress második kötetében közölte például Báthory István fejedelem Nagyszeben város tanácsának 1573. március 12-én Gyulafehérváron adott kiváltságlevelét, amelyben papírmalom felállítását engedélyezte. E nagyon fontos oklevél közlése roppant hasznos volt és különösen érdekelte azokat, akik Erdély művelődéstörténetével foglalkoztak, csak éppen semmi köze nem volt a kiadvány témaköréhez." Demény Lajos: Veress Endre a román–magyar közös múlt kutatásának szolgálatában, Századok 2004/1, 104.

Veress Endréről bővebben itt.

Tartalomjegyzék
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1939