Erdélyi Digitális Tudománytár
904763 oldal tudományos és kulturális tartalom
Testvériség Kolozsvár, 1931–1936

„Kézirat a szabadkőművesek számára” alcímmel Kolozsváron jelent meg mint a János-rendi Szövetség lapja, 1931 áprilisától 1936 októberéig (1933. januártól Humanitas címmel). A júl. és aug. kivételével havonta megjelenő lapot „az Unió páholy tagjaiból delegált szerkesztőbizottság” szerkesztette. Felelős szerkesztője Mezei Sándor, halála után, 1933-tól Mezei Gyula (nevük a lapon nem szerepel). 1934 februárjától a fedőlapon a „Cenzurat” jelzés is olvasható.

Tartalmát magyar, román és német nyelven a fedőlapon adja meg, írásai azonban csak magyar nyelvűek (ritkán ugyan, de közöltek kétnyelvű cikket is - szerk. megj.). Ezek szerzői foglalkoznak a szabadkőművesség céljával, történetével, bemutatnak néhány belföldi és külföldi páholyt, rendre beszámolnak a belföldi páholyok munkájáról, leveleket, felhívásokat közölnek a főmestertől, nekrológot az elhunyt tagokról. A lap történetéről bővebben itt

 

Külső hivatkozás