Erdélyi Digitális Tudománytár
904763 oldal tudományos és kulturális tartalom
Szatmárvármegye Hivatalos Lapja Nagykároly, 1903–1920

Szatmár vármegye hivatalos közlönye, megjelent hetente Nagykárolyban, felelős szerkesztő Kerekes Zsigmond vármegyei aljegyző, később tiszteletbeli főjegyző.

Külső hivatkozás